<?php the_title(); ?>

İşe Giriş Muayenesi

İşe giriş muayenesi, işçilerin bir işe başlamadan önce adayların sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir tıbbi incelemedir.

DR. METİN KÜÇÜK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlemeler getiren önemli bir yasadır.

Kanun, işverenlerin işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlü olduğunu belirtir. İşverenler, çalışanların maruz kaldığı riskleri belirlemeli, bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almalı ve işyerinde gerekli eğitimleri düzenlemelidir.

Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

  • İşe Giriş Muayenesi: Yeni işe başlayan çalışanların işe başlamadan önce yapılması gereken bir sağlık muayenesidir. Bu muayene, çalışanın işyerinde karşılaşabileceği riskler ve meslek hastalıkları açısından değerlendirilmesini sağlar.
  • Periyodik Muayeneler: Belirli aralıklarla tekrarlanan periyodik muayeneler, çalışanların işyerinde maruz kaldıkları risklerin etkilerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak için önemlidir. Bu muayeneler, işyeri hekimi veya yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.
  • İş Değişikliği Muayenesi: Çalışanın iş değişikliği sonucu yeni bir risk altına girmesi durumunda, bu değişiklikten önce veya hemen sonra bir sağlık muayenesi yapılması gerekebilir.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonrası Muayeneler: İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların durumlarını değerlendirmek için bir sağlık muayenesi yapılması gerekebilir. Bu muayene sonucunda çalışanın işe dönüş süreci belirlenir.
  • İşten Ayrılma Muayenesi: Çalışanın işten ayrılması durumunda, işyerinde maruz kaldığı risklerin etkilerini değerlendirmek için bir sağlık muayenesi yapılabilir.

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar keskindir.

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmesi için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlenir.

RANDEVU AL
whatsapp iletisim